El Parlament aprova una proposició no de llei del grup Socialistes-CpC per tal d’impulsar la recuperació i compilació de l’aranès Josep Maria Espanya Sirat a fi de donar a conèixer la seva tasca en el panorama polític català

Josep Maria Espanya i Sirat (nat a Vielha el 24 d’agost de 1879), va exercir d’advocat a Osca, Lleida i Barcelona. Va ser fundador del diari ‘La Lucha’ i després de l’Associació Escolar Republicana.

Va participar en diferents processos electorals, primer amb el Partit Liberal i després amb Esquerra Republicana de Catalunya i la Lliga.

La seva trajectòria política el va portar a presidir la Diputació de Lleida des de 1913 a 1917, càrrec des del que va impulsar l’extensió de les línies telefòniques arreu de la demarcació de Lleida, la modernització de l’hospital de la Maternitat i la millora de les carreteres pirinenques com la del Port de la Bonaigua.

Lluís Companys el va nomenar director general de l’Administració Local i després conseller de Governació, l’any 1936. Amb ell va ser empresonat durant mesos al vaixell Uruguai pel govern conservador d’Alejandro Lerroux.

Lleida, 25 d’abril de 2002

Leyendo comentarios Facebook...
Loading Disqus Comments ...

You must fill in your Livefyre SiteID in the Comments Evolved plugin options.

No Trackbacks.