Representants dels partits integrants de la Taula de Vielha lliuraran la proposta de modificació de la Llei d´Aran al president del Parlament demà a les 12 del migdia

Representants de tots els partits aranesos integrants de la Taula de Vielha –Partit Popular de Catalunya, Unitat d´Aran-PSC, Unió Democràtica de Catalunya, Unió Popular Aranesa, Gent d´Aran, Partit Democràtic Aranès i Partit Renovador d´Arties i Garòs- a excepció de Convergència Democràtica Aranesa, faran lliurament de la proposta de modificació de la Llei d´Aran al president del Parlament a les 12 del migdia.
A partir d´aquest moment es constituirà una ponència conjunta de totes les forces polítiques en la que s´haurà de debatre la modificació de la llei.

Aquesta proposta de modificació destaca sobretot els punts següents:

•    La definició d´un nou procés de traspàs de competències amb la participació del conjunt de les forces polítiques per la via del projecte de llei
•    La incorporació d´un nou marc reglamentari que contempli la creació de la figura del Priòr
•    Un nou marc electoral que superi parcialment l´actual definició dels Terçons i que es fonamenti en un sistema de circumscripció única amb una llista tancada per tot l´Aran que escollirà 13 consellers pel sistema de la Llei d´Hondt; a més, una llista oberta a cada terçó per escollir per majoria un representant que complirà amb les funcions de representant territorial
•    Creació de la figura d´un prohom que faci les funcions del Síndic de Greuges

Vielha, 23 de maig de 2002

Leyendo comentarios Facebook...
Loading Disqus Comments ...

You must fill in your Livefyre SiteID in the Comments Evolved plugin options.

No Trackbacks.