Avís legal

Unitat d’Aran t’informa que totes les dades facilitades a través de formularis electrònics i/o mitjançant correu electrònic seran tractats amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

Per descomptat, pots exercir el dret d’accés al fitxer, rectificació i cancel·lació de les teves dades. Per a això pots enviar una sol·licitud per email a info@unitatdaran.org o per correu postal a:

UA
Molières, 2, Blòc 1, Locau 5
Ap. Corrèus, 149
25530 Vielha

El PSC es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garantint que les dades dels usuaris i usuàries es tractaran d’acord amb les exigències legaus, i que tan solament seran utilitzats pel partit amb el propòsit indicat de comunicació, informació i administració.

Les dades demanades són les adequats, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i finalitats. L’usuari/usuària respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se el PSC el dret a excloure dels serveis registrats a qui hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions legaus que puguin procedir.

Leyendo comentarios Facebook...
Loading Disqus Comments ...

You must fill in your Livefyre SiteID in the Comments Evolved plugin options.

No Trackbacks.