Arxiu del Autor
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More

Proposta entà milhorar era N-230, presentada en Parlament.

A LA MESA DEL PARLAMENT
Francesc Boya i Alòs, Antoni Siurana i Zaragoza, Marta Camps i Torrents,
Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim Llena i Cortina, diputats del Grup Socialista
Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els
articles 134 i 135 del Reglament de la…

Read More
Read More