Arxiu del Autor

Bons veïns !

La relació entre dos territoris com Catalunya i l’Aragó s’ha fonamentat en raons tan sòlides com la història compartida, l’ús d’una mateixa llengua i el sentiment de proximitat que sintetitza aquest bagatge compartit entre uns i altres. Aquest sentiment de veïnatge no pot…

Read More

Els ramaders de muntanya tenen grans dificultats per poder garantitzar la supervivència de les seves explotacions quan, en els processos de control sanitari dels ramats, els hi són detectats símptomes d’infecció per malalties com la brucel.losi.

A LA MESA DEL PARLAMENT

Francesc Boya i Alòs, Ramon Vilalta i Oliva, Joaquim Llena i Cortina, Marta Camps i Torrents, Antoni Siurana i Zaragoza, diputats del Grup Socialista Ciutadans pel Canvi, fent ús d’allò que es preveu en els articles 134 i 135 del Reglament de la…

Read More
Read More
Read More
Read More
Read More
Read More

La nostra part de Globalització

Barcelona serà aquests dies centre d’atenció de mitjans i opinió pública, tant per la cimera europea com per la mobilització de milers de ciutadans que inundaran els carrers de la ciutat per defensar la convicció que una Europa millor és possible. Aquesta situació conviu amb l’angoixa dels…

Read More
Read More
Read More